INNOVATIEPROJECTEN VOOR HET ONDERWIJS met de VU Centrum Brein & Leren

Sinds 2013 participeer ik aan onderwijsinnovatieprojecten die zijn geïnitieerd door professor Jelle Jolles, directeur van het Centrum Brein & Leren (CB&L) van de Vrije Universiteit.

Innovatie- en ontwikkelingsprojecten

In deze jaren ben ik coördinator geweest van innovatieprojecten binnen het basisonderwijs. Ik hield me bezig met praktijkimplementatie van nieuw leermateriaal en lesinterventies. In mijn functie als directeur basisonderwijs was ik verantwoordelijk voor het realiseren van een infrastructuur die dergelijke onderwijsinnovaties mogelijk maakt.

Het ging hierbij om alle organisatorische werkzaamheden, voorwaardenscheppende activiteiten, overleg met koepeldirectie en partnerscholen, stimuleren van teamleden en zorgen voor terugkoppeling. De projecten richtten zich op de bevordering van het denken, het ruimtelijk redeneren, nieuwsgierigheid, wetenschap en techniek. Daarnaast hield ik me bezig met de vertaalslag die nodig was om de nieuwe materialen en leermethoden toe te passen in de school.

Effectiever en efficiënter onderwijs

In diverse projecten, zoals BreinPlein!, Denkbeeld en Leer het brein kennen, wordt wetenschappelijke kennis toegepast in het onderwijs. Dankzij mijn coördinerende functie bij het CB&L kan ik gebruikmaken van opgedane ervaring, tips en trucs voor het bevorderen van onderwijsinnovatie. Scholen kunnen weer van deze ervaring gebruikmaken om hun onderwijs nog effectiever en efficiënter te maken.

Samenwerking kenniscentrum, zoals Centrum Brein & Leren en de onderwijspraktijk

Een samenwerking tussen een kenniscentrum en de onderwijspraktijk past bij de landelijke ontwikkelingen en de wens van de overheid om actiever ontwikkelingen in de onderwijsvernieuwing te stimuleren. Een terugkoppeling van verkregen resultaten naar de onderwijspraktijk moet ervoor zorgen dat scholen effectiever en efficiënter werken en het onderwijs nog verder professionaliseert. Dit heeft potentieel een groot effect op het leren en de ontwikkeling van kinderen en tieners.

Opbrengsten van innovatieprojecten voor het onderwijs

Onderwijsinnovatieprojecten zorgen voor een grotere kennis, betere vaardigheden en een professionelere houding bij leerkrachten. Zij zijn beter in staat kinderen een brede basis en betekenisvolle leeromgeving te bieden. Zo begeleiden ze leerlingen beter zich te ontwikkelen tot personen die voldoende toegerust zijn voor de uitdagingen van de huidige maatschappij en die van de toekomst.

Ontplooiing van denken, redeneren en neuropsychologische functies

Leerlingen zijn handelend, spelend en onderzoekend bezig en doen daarmee veel ervaring op in cognitief én niet-cognitief functioneren en gedrag. Het logisch redeneren, ruimtelijk denken en kennis over de werking van hun eigen brein worden vergroot. Hierdoor wordt een brede basis gelegd voor het leren en de ontwikkeling van het kind. Zo ontwikkelen kinderen zich tot bewuste, verantwoordelijke, betrokken, nieuwsgierige, creatieve en zelfstandige personen die zich goed kunnen inpassen in een snel veranderende samenleving.

Meld je aan voor de nieuwsbrief of neem contact op.