Intervisiebegeleiding

Intervisie is een methode gericht op de professionele ontwikkeling, waarin reflecteren (nadenken over je eigen handelen) centraal staat. Hierdoor groeit het zelfbewustzijn van de deelnemers aan zo’n intervisie en kunnen ze professioneler handelen. Meerwaarde voor de organisatie: (communicatie)processen verlopen effectiever en de professionaliteit neemt toe.

Wat doet Life Academy on Wheels?

Life Academy on Wheels biedt begeleide intervisie aan. Voordat een groep medewerkers of collega’s een goede en effectieve intervisie kan voeren, is begeleiding nodig. De deelnemers maken kennis met de achtergrondtheorie en diverse intervisievormen en ervaren de positieve effecten.

Daarna zijn de deelnemers zelf in staat om de intervisiebijeenkomsten vorm te geven. De materialen blijven binnen de groep. Als de intervisie plaatsvindt op aanvraag van de leidinggevende, dan krijgt hij of zij de algemene stukken. Hierdoor kan de leidinggevende het traject volgen.

Het intervisietraject en het aantal bijeenkomsten stellen we vast in het intakegesprek.
De tijdsperiode van implementatiebijeenkomsten daarna bepalen we dan ook.

Doelen

 • Je leert (beter) reflecteren.
 • Je ontrafelt de situatie als je een dilemma ervaart: op zoek naar de vraag achter de vraag.
 • Je leert open vragen te stellen. Ook bij vanzelfsprekendheden.
 • Je vermijdt het geven van pasklare antwoorden.
 • Je komt erachter welke achterliggende opvattingen, eerdere ervaringen, inzichten, waarden en doelstellingen ten grondslag liggen aan de situatie.
 • Je vergroot je (zelf)bewustzijn, waardoor je meer begrip hebt voor jezelf en de ander.

Door de vergroting van het zelfbewustzijn van de deelnemers nemen ook de synergie en de effectiviteit toe binnen een organisatie.

Uitgangspunten

 1. Word je bewust van je eigen normen, waarden, drijfveren en doelstellingen.
 2. Help anderen bij het expliciteren en bewust maken van die normen, waarden drijfveren en doelstellingen. En andersom: laat je helpen door anderen.
 3. Wees je eigen leider.
 4. Storingen hebben voorrang: als je ergens last van hebt en je daardoor niet op de intervisie kan concentreren, dan bespreken we dat eerst.
 5. Alles wat gezegd wordt, blijft binnen de groep.

Meld je aan voor de nieuwsbrief of neem contact op.