Individuele coaching

Iedereen kent wel een periode in zijn of haar persoonlijke en/of professionele leven waarin je jezelf een aantal dingen afvraagt:

 • Ben ik op de goede weg, of zou ik misschien andere keuzes moeten of willen maken?
 • Hoe komt het toch dat ik minder energie voel?
 • Wat belemmert mij?
 • Welke dromen of idealen heb ik?
 • Hoe benut ik mijn kwaliteiten optimaal?
 • Hoe haal ik het beste uit mezelf naar boven en vind ik weer balans in mijn leven?
 • Hoe deel ik mijn vraagstukken op een professionele en voor mij goede manier met anderen?

Onder mijn persoonlijke begeleiding ben jij zelf in staat om hierop de antwoorden te vinden. Ik reis een tijdje met je mee en ondersteun je in het (her)vinden van jouw unieke levenspad. Daartoe volg ik de ITI-methode.

Doel

Door jouw unieke levenspad te volgen, is er flow in je leven, ben je geestelijk en lichamelijk in balans én lever je een optimale bijdrage in je werk/organisatie en de samenleving.

Individuele coaching werkt inspirerend en ondersteunend. Je vergroot jouw zelfbewustzijn en onderkent ontwikkelpunten en kwaliteiten. De interactie tussen jou en je omgeving, de effecten van je eigen gedrag en de onderliggende gevoelens en gedachten worden zichtbaar.

Het resultaat van individuele coaching is zelfrealisatie en persoonlijk leiderschap. De nieuwe inzichten en opgedane ervaringen geef je vorm in je dagelijks leven en in de professionele omgeving. Je bent proactief. In je organisatie toon je dienend leiderschap en bent als professional medeverantwoordelijk voor het uit te voeren beleid.

Tijdens coaching staan uiteenlopende vragen centraal en houden we de coachingsdoelen in het oog. Uiteindelijk gaat het erom dat je wordt wie je bent, dat je komt tot zelfrealisatie en dat je jouw unieke levenspad loopt. Je komt in je eigen kracht te staan, onderzoekt je eigen ‘ijsberg’ en put uit heldere bronnen, zodat er flow ontstaat in jouw persoonlijke leven en werk.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

 • Ieder mens heeft vele kwaliteiten die je optimaal moet benutten.
 • Tussen coach en deelnemer ontstaat een vertrouwensrelatie.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het stellen van doelen en het behalen van resultaten.
 • De coach steunt, stimuleert, confronteert en faciliteert.
 • De coach is onafhankelijk en onpartijdig.
 • De deelnemer besteedt, naast de gesprekken, tijd aan het uitvoeren van de opdrachten
 • Naast het voeren van gesprekken zijn er afhankelijk van de persoon of situatie ook andere vormen mogelijk. Denk aan werken met verhalen, wandelingen maken, stiltesessies doen, mediteren, lichaamsoefeningen doen en beeldend werken.
 • Ieder traject is anders, omdat ieder mens uniek is.
 • Het vrijmaken van de volledige potentie zorgt voor een ongekend vrijheidsgevoel.

Methode

 1. Het coachingstraject is op verzoek van jouzelf. We stellen aan de hand van jouw coachingsvragen samen jouw persoonlijke ontwikkeldoelen vast … Samen onderzoeken we jouw huidige situatie en bespreken we de gewenste situatie. Met de opgedane kennis en inzichten handel je in de praktijk en reflecteer je daarop. Daarmee vergroot je je zelfbewustzijn en formuleer je voornemens, waarnaar je handelt in de praktijk. Jouw zelfkennis over patronen en je vergrote zelfbewustzijn daarin zorgen ervoor dat je je handelen aanpast en gedragspatronen ombuigt. Hierdoor bereik je jouw persoonlijke doelen. Na iedere sessie evalueren we mondeling het gesprek en bespreken we welke punten je hieruit meeneemt.
 2. Het coachingstraject is op verzoek van je leidinggevende. In dat geval stellen we met zijn drieën de ontwikkeldoelen vast. Daarin kunnen we jouw persoonlijke doelen meenemen … Tijdens het coachingstraject hebben we een mondelinge tussenevaluatie en een eindevaluatie aan het einde van het traject. Daarin is het aan jou om te bepalen wat je wilt delen over het traject en het behalen van je ontwikkeldoelen. Jouw leidinggevende zal zijn/haar waarnemingen over jouw handelen in de praktijk ook delen in dit gesprek. Deze gesprekken met zijn drieën vinden plaats onder begeleiding van de coach.

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de aard van de coachingsvraag (5 tot 10 bijeenkomsten).

Meld je aan voor de nieuwsbrief of neem contact op.