Collegiale consultatie begeleiding

Collegiale consultatie is gericht op kennisoverdracht, advies vragen en deskundigheidsbevordering. Collega’s met ongeveer gelijke status en beroepsuitoefening leren van en met elkaar in de dagelijkse professionele (onderwijs)praktijk. Ze gaan met elkaar in gesprek over actuele werkvragen. Hiermee vergroten ze hun zelfbewustzijn. En dat heeft een grote meerwaarde voor de organisatie, omdat interne processen, professioneel handelen, de samenwerking en communicatie effectiever verlopen.

Collegiale consultatie vindt plaats door denkbeelden uit te wisselen, gericht advies te geven en problemen op te lossen. Ook geef je elkaar onderwijs, modelleer je voor elkaar, leer je van elkaars vaardigheden en reflecteer je daarop. Met maatjes werken, kijkwijzers (lijsten met observatievragen), samen werk voorbereiden of andere gestructureerde methoden behoren tot de mogelijkheden. De (gespreks)relatie is gelijkwaardig van aard en vertrouwelijk.

Wat doet Life Academy on Wheels?

Life Academy on Wheels biedt begeleide collegiale consultatie aan. Zo ervaren de deelnemers hoe het proces verloopt en maken ze onder begeleiding afspraken met elkaar. We stellen een eventuele kijkwijzer samen met een aantal medewerkers en de directie. Dit aan de hand van de werkvragen die er leven.

De deelnemers maken kennis met de achtergrondtheorie, welke vormen van collegiale coaching er zijn en ervaren de positieve effecten voor zichzelf en de organisatie. Daarna zijn zij zelf in staat om collegiale consultatie vorm te geven. De materialen blijven van de medewerkers of de organisatie.

Het traject en het aantal bijeenkomsten stellen we vast tijdens het intakegesprek.
De tijdsperiode van de implementatiebijeenkomsten bepalen we dan ook.

Doelen

 • (Beter) leren reflecteren op deskundig handelen.
 • Inzicht krijgen in eigen handelen en in de mogelijkheid om hierin te veranderen.
 • Open vragen leren stellen. Ook bij vanzelfsprekendheden.
 • Vermijden van pasklare antwoorden geven.
 • Vergroten van (zelf)bewustzijn in professioneel handelen.
 • Groeien in professionele ontwikkeling.
 • Kennis overdragen.
 • Alternatieve oplossingen en handelswijzen onderzoeken.
 • Elkaars talenten ontdekken en van elkaar leren.

Doordat de deelnemers deskundiger handelen, groeien synergie en effectiviteit binnen de organisatie.

Uitgangspunten

 1. Wees je eigen leider.
 2. Leer van successen en de factoren die daartoe bijgedragen hebben.
 3. Waarborg de veiligheid door van tevoren heldere afspraken te maken.
 4. Maak de relatie en de inhoud van de consultatie van tevoren helder.
 5. Zeg het hoogstnoodzakelijke, spreek de waarheid, wees relevant en wees duidelijk.
 6. Alles wat wordt gezegd binnen de collegiale consultatie, blijft binnen de groep.

Meld je aan voor de nieuwsbrief of neem contact op.